Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok wydania: 2003
Rok powstania: 1993
bakterie. Kiedyś musiały się jednak pojawić pierwsze autotrofy hydrolizujące wodę.
Dopiero po strąceniu niemal całego dostarczanego z lądów do mórz dwuwartościowego żelaza rozpoczęło się wzbogacanie atmosfery w tlen. Z geologicznego punktu widzenia BIF są niezwykłe ze względu na dużą gęstość przewyższającą wszystkie inne skały osadowe. Bierne izostatyczne osiadanie formacji równoważyło sedymentację, zapewniając stałe warunki tej samej głębokości przez cały czas osadzania.
Stromatolity Wraz z rozwojem późnych BIF pojawiały się lokalnie warunki umożliwiające wytrącanie węglanu wapnia. Można przypuszczać, że wapń w wodzie morskiej występował w postaci nasyconego roztworu kwaśnego węglanu, soli stosunkowo dobrze rozpuszczalnej. Obniżenie zawartości dwutlenku węgla w wodzie, poprzez jego
bakterie. Kiedyś musiały się jednak pojawić pierwsze autotrofy hydrolizujące wodę.<br>Dopiero po strąceniu niemal całego dostarczanego z lądów do mórz dwuwartościowego żelaza rozpoczęło się wzbogacanie atmosfery w tlen. Z geologicznego punktu widzenia BIF są niezwykłe ze względu na dużą gęstość przewyższającą wszystkie inne skały osadowe. Bierne izostatyczne osiadanie formacji równoważyło sedymentację, zapewniając stałe warunki tej samej głębokości przez cały czas osadzania.<br>Stromatolity Wraz z rozwojem późnych BIF pojawiały się lokalnie warunki umożliwiające wytrącanie węglanu wapnia. Można przypuszczać, że wapń w wodzie morskiej występował w postaci nasyconego roztworu kwaśnego węglanu, soli stosunkowo dobrze rozpuszczalnej. Obniżenie zawartości dwutlenku węgla w wodzie, poprzez jego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego