Typ tekstu: Książka
Autor: Czekała Zbigniew
Tytuł: Parada radarów
Rok: 1999
km, choć i tu mogą być potrzeby specjalne. Podobnie maksymalny kąt elewacji wynika z praktycznego zainteresowania użytkowników radarów raczej obiektami dalszymi niż latającymi "nad głową", dlatego zwykle satysfakcjonujące jest pokrycie przestrzeni do kąta elewacji 40...50O.
Tak zdefiniowaną przestrzeń obserwacji radar powinien przeszukiwać w czasie kilku lub co najwyżej kilkunastu sekund, przy czym - zgodnie ze wspomnianą zasadą wymienności obszaru na czas - od radarów krótkiego zasięgu oczekuje się czasu przeszukania równego 1s lub nawet mniej. W tym czasie radar powinien przekazać do centrum zbioru informacji aktualne (odnowione) współrzędne wszystkich obserwowanych obiektów, stąd też czas ten nazywany jest czasem odnowy informacji. Najczęściej odpowiada
km, choć i tu mogą być potrzeby specjalne. Podobnie maksymalny kąt elewacji wynika z praktycznego zainteresowania użytkowników radarów raczej obiektami dalszymi niż latającymi "nad głową", dlatego zwykle satysfakcjonujące jest pokrycie przestrzeni do kąta elewacji 40...50O.<br>Tak zdefiniowaną przestrzeń obserwacji radar powinien przeszukiwać w czasie kilku lub co najwyżej kilkunastu sekund, przy czym - zgodnie ze wspomnianą zasadą wymienności obszaru na czas - od radarów krótkiego zasięgu oczekuje się czasu przeszukania równego 1s lub nawet mniej. W tym czasie radar powinien przekazać do centrum zbioru informacji aktualne (odnowione) współrzędne wszystkich obserwowanych obiektów, stąd też czas ten nazywany jest czasem odnowy informacji. Najczęściej odpowiada
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego