Typ tekstu: Książka
Autor: Włodzimierz Kwaśniewicz
Tytuł: Dzieje szabli w Polsce
Rok: 1999
dotknąć problemu pałasza husarskiego i jego wzajemnych z nią relacji. Jest to problem tym bardziej istotny, że po dzień dzisiejszy pojęcie pałasza husarskiego interpretuje się różnie - mimo pozornej jasności sprawy. Jasność ta wynika ze współczesnej i potocznej interpretacji obydwu pojęć, w konkretnym konstrukcyjnym odniesieniu, przyjmując że:
- szabla to biała broń sieczna, charakteryzująca się zawsze krzywą (o różnym stopniu krzywizny) głownią jednosieczną, z ewentualnie obosiecznym sztychem w formie tzw. pióra - przeznaczona przede wszystkim do cięcia, ewentualnie również do pchnięcia sztychem;
- pałasz to biała broń sieczna o prostej, jednosiecznej głowni (rzadko obosiecznej) - przeznaczona do cięcia i do kłucia.
W czym więc problem? Jest
dotknąć problemu pałasza husarskiego i jego wzajemnych z nią relacji. Jest to problem tym bardziej istotny, że po dzień dzisiejszy pojęcie pałasza husarskiego interpretuje się różnie - mimo pozornej jasności sprawy. Jasność ta wynika ze współczesnej i potocznej interpretacji obydwu pojęć, w konkretnym konstrukcyjnym odniesieniu, przyjmując że:<br>- szabla to biała broń sieczna, charakteryzująca się zawsze krzywą (o różnym stopniu krzywizny) głownią jednosieczną, z ewentualnie obosiecznym sztychem w formie tzw. pióra - przeznaczona przede wszystkim do cięcia, ewentualnie również do pchnięcia sztychem;<br>- pałasz to biała broń sieczna o prostej, jednosiecznej głowni (rzadko obosiecznej) - przeznaczona do cięcia i do kłucia.<br>W czym więc problem? Jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego