Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
sieczna
Znaleziono 25 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Węgrzech turecka szabla tamtejszej jazdy. Szabla węgiersko-polska to broń sieczna, łącząca w sobie określone cechy form szabel tureckich i perskich...
 • ... w konkretnym konstrukcyjnym odniesieniu, przyjmując że:
  - szabla to biała broń
  sieczna, charakteryzująca się zawsze krzywą (o różnym stopniu krzywizny) głownią jednosieczną...
 • ... wojaka: dzida i tarcza podłużna, z obu boków przywiązana broń sieczna, pila, koszyk, rydel, siekiera, wiązka rzemieni, sierp, łańcuch i porcja...
 • ... różnego rodzaju uzbrojenie ochronne, łuki z sajdakami, broń palna i sieczna - w tym również tureckie i perskie szable. Wiele z tych...
 • ... cięcia, ewentualnie również do pchnięcia sztychem;
  - pałasz to biała broń
  sieczna o prostej, jednosiecznej głowni (rzadko obosiecznej) - przeznaczona do cięcia i...
 • ... z zasady była przeciwna rozwiązywaniu honorowych sporów bronią palną lub sieczną. Bezkrwawa wymiana strzałów nastąpiła pod miastem w sobotę 12 kwietnia...
 • ... komendy.
  Po chwili dwa szeregi starły się już na broń
  sieczną. Zazgrzytały na tarczach i kaskach ostre cięcia mieczów. Rozpoczęły się...
 • ... uzbrojeni byli w szable typu węgierskiego oraz w dodatkową broń sieczną w postaci orientalizowanego węgierskiego miecza przeznaczonego do kłucia. Charakteryzował się...
 • ... tego koła: Ox oraz AD. Z punktu O poprowadźmy dowolną sieczną OB, która przecina koło w punkcie C i styczną AD...
 • ... wzoru angielskiego. Do czerwca 1941 r. wyposażony był w długą sieczną broń angielską, ale były to pałasze wz. 1908, a nie...
 • ... jako znakomity szermierz, dawał podchorążym pokazy znakomitego kunsztu władania bronią sieczną. Generał Waraksiewicz był w 1917 r. w 1 Pułku Ułanów...
 • ... Przecież o pewnych wpływach Wschodu na średniowieczną i renesansową broń sieczną możemy mówić z absolutną pewnością. Doskonale widać to na przykładzie...
 • ... przy szabli jako broni podstawowej i niewymiennej z inną bronią sieczną. Dlatego też koncerz ani pałasz nigdy nie wyparły szabli, ani...
 • ... krótkie ramię zwieńczone łezką skierowaną ku głowni, a od strony siecznej w owalny kabłąk (wzorowany na rękojeściach francuskiej szabli kawalerii An...
 • ... 1933 r. był dowódcą brygad kawalerii. Jako znakomity znawca broni siecznej przez wiele lat opracowywał nowe modele szabel.
  Sprawozdanie z prób...
 • ... źródłach nazwa karabeli występuje często, m.in. (obok innej broni siecznej i obuchowej) w spisie broni, jaką winni wykonywać i montować...
 • ... najlepszym dowodem.
  Józef Łepkowski w pierwszej polskiej pracy o broni
  siecznej właściwie nie zinterpretował pojęcia karabeli, zaproponował jedynie jej przymiotnikową nazwę...
 • ... wieczne pojęcie karabeli - jako synonim pięknej w swej formie broni siecznej - zastosowane zostało w wieku XVII na określenie szabel ozdobnych typu...
 • ... jest zapewne efektem ówczesnej mody pozostającej pod wpływem zachodnioeuropejskiej broni siecznej bądź też elementem wyraźnie funkcjonalnym, tj. zabezpieczającym dłoń dzierżącą broń...
 • ... kręgu kulturowym pojęcie szabli odnoszono zawsze do pewnej grupy broni siecznej charakteryzującej się takimi, a nie innymi formami i elementami konstrukcyjnymi...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego