Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 07.03
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
prawa. Trybunał wskazał, że Polska nie realizuje swoich własnych, współczesnych ustaw. Zabużanie powinni więc dostać rekompensatę nie dlatego, że Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, tylko dlatego, że obiecała to im współczesna suwerenna Rzeczpospolita.
Dla laika wyrok Trybunału można sprowadzić do dwóch najważniejszych punktów: 1. Naruszono Europejską Konwencję Praw Człowieka (ów sławny art. 1 Protokołu pierwszego o ochronie własności - patrz POLITYKA 25). Naruszenie to polegało na bierności, pasywności naszych rządów, które ani nie wykonywały już raz podjętych zobowiązań wobec zabużan, to znaczy ani nie uchwalały przyzwoitego wobec nich ustawodawstwa, ani też nie zapewniały przyzwoitego wykonania tych ustaw, które istniały.

2. Trybunał nie
prawa. Trybunał wskazał, że Polska nie realizuje swoich własnych, współczesnych ustaw. Zabużanie powinni więc dostać rekompensatę nie dlatego, że Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, tylko dlatego, że obiecała to im współczesna suwerenna Rzeczpospolita.<br>Dla laika wyrok Trybunału można sprowadzić do dwóch najważniejszych punktów: 1. Naruszono Europejską Konwencję Praw Człowieka (ów sławny art. 1 Protokołu pierwszego o ochronie własności - patrz POLITYKA 25). Naruszenie to polegało na bierności, pasywności naszych rządów, które ani nie wykonywały już raz podjętych zobowiązań wobec zabużan, to znaczy ani nie uchwalały przyzwoitego wobec nich ustawodawstwa, ani też nie zapewniały przyzwoitego wykonania tych ustaw, które istniały.<br><br>2. Trybunał nie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego