Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
negacje drugie bywają niekiedy negacjami negacji pierwszych - są zatem nawiązaniem do tego, co już kiedyś zostało odrzucone. Wiadomo, że w egzystencjalizmie ośrodkiem tematycznym myślenia jest Człowiek. Bo - jak się wyraził Kierkegaard - "zrozumieć wszystko bez zrozumienia siebie - to śmieszne". Chodzi zatem o Człowieka, chodzi o uchwycenie tego, czym jest w swej specyfice - wielkiej i tragicznej zarazem. Dążność do tego, by mówić o człowieku jako o człowieku wyraża podstawowa dyrektywa: należy odrzucić wszelką metodę przydatną w badaniu świata zewnętrznego, wszelkie pojęcia rzeczowe i urzeczowiające, ryzykując nawet wykroczenie poza dozwolone reguły naukowej metodologii. Jeśli dane nam jest do wyboru: albo metoda naukowa, albo mówienie
negacje drugie bywają niekiedy negacjami negacji pierwszych - są zatem nawiązaniem do tego, co już kiedyś zostało odrzucone. Wiadomo, że w egzystencjalizmie ośrodkiem tematycznym myślenia jest Człowiek. Bo - jak się wyraził Kierkegaard - "zrozumieć wszystko bez zrozumienia siebie - to śmieszne". Chodzi zatem o Człowieka, chodzi o uchwycenie tego, czym jest w swej specyfice - wielkiej i tragicznej zarazem. Dążność do tego, by mówić o człowieku jako o człowieku <page nr=184> wyraża podstawowa dyrektywa: należy odrzucić wszelką metodę przydatną w badaniu świata zewnętrznego, wszelkie pojęcia rzeczowe i urzeczowiające, ryzykując nawet wykroczenie poza dozwolone reguły naukowej metodologii. Jeśli dane nam jest do wyboru: albo metoda naukowa, albo mówienie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego