Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
przedmiotu,
b) wyznaczania stanu jakości przedmiotu,
c) wyboru przedmiotu ze zbioru przedmiotów funkcyjnie zastępowalnych.
Optymalizację warunkuje istnienie co najmniej dwóch rozwiązań jakościowego problemu decyzyjnego oraz jednego kryterium wyboru. Ogólny model optymalizacji jakości składa się z następujących elementów [34, s.54-58]:
1. Wszechstronnie zidentyfikowana potrzeba (cel) oraz wynikająca z niej specyfikacja wymagań szczegółowych, stanowiąca podstawę dla opracowania wzorca jakości przedmiotu sztucznego, traktowanego jako środek zaspokojenia tej potrzeby.
2. Zmienne decyzyjne. Rolę zmiennych decyzyjnych pełnią kategorie jakościowe odniesione do przedmiotu sztucznego oraz typy tego przedmiotu w zbiorze przedmiotów funkcyjnie zastępowalnych. 3. Ograniczenia. Określają one teoretyczne i/lub praktyczne granice obszaru rozwiązań dopuszczalnych
przedmiotu,<br>b) wyznaczania stanu jakości przedmiotu,<br>c) wyboru przedmiotu ze zbioru przedmiotów funkcyjnie zastępowalnych.<br>Optymalizację warunkuje istnienie co najmniej dwóch rozwiązań jakościowego problemu decyzyjnego oraz jednego kryterium wyboru. Ogólny model optymalizacji jakości składa się z następujących elementów [34, s.54-58]:<br>1. Wszechstronnie zidentyfikowana potrzeba (cel) oraz wynikająca z niej specyfikacja wymagań szczegółowych, stanowiąca podstawę dla opracowania wzorca jakości przedmiotu sztucznego, traktowanego jako środek zaspokojenia tej potrzeby.<br>2. Zmienne decyzyjne. Rolę zmiennych decyzyjnych pełnią kategorie jakościowe odniesione do przedmiotu sztucznego oraz typy tego przedmiotu w zbiorze przedmiotów funkcyjnie zastępowalnych. 3. Ograniczenia. Określają one teoretyczne i/lub praktyczne granice obszaru rozwiązań dopuszczalnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego