Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
tajemnicy duży wpływ wywierają także możliwości ekonomiczne państwa, gdyż współcześnie zapewnienie bezpieczeństwa własnym wiadomościom niejawnym, albo otrzymanym z zagranicy w ramach realizacji porozumień międzynarodowych kosztuje niemało i koszty te ciągle wzrastają. Nie wszyscy nasi politycy, co wynika z ich wypowiedzi i działań w parlamencie, uświadamiają sobie ten fakt.
Respektując lokalną specyfikę krajowych systemów ochrony tajemnicy, eksperci zachodni stwierdzają jednak stanowczo, że wszystkie one powinny zapewniać bezpieczeństwo osobowe, fizyczne, przemysłowe i informacyjne wiadomościom objętym ochroną tajemnicy.
W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że - według standardów zachodnich - zapewnienie bezpieczeństwa osobowego wiadomościom objętym ochroną tajemnicy polega na upoważnianiu do dostępu do tego rodzaju wiadomości wyłącznie
tajemnicy duży wpływ wywierają także możliwości ekonomiczne państwa, gdyż współcześnie zapewnienie bezpieczeństwa własnym wiadomościom niejawnym, albo otrzymanym z zagranicy w ramach realizacji porozumień międzynarodowych kosztuje niemało i koszty te ciągle wzrastają. Nie wszyscy nasi politycy, co wynika z ich wypowiedzi i działań w parlamencie, uświadamiają sobie ten fakt.<br>Respektując lokalną specyfikę krajowych systemów ochrony tajemnicy, eksperci zachodni stwierdzają jednak stanowczo, że wszystkie one powinny zapewniać bezpieczeństwo osobowe, fizyczne, przemysłowe i informacyjne wiadomościom objętym ochroną tajemnicy.<br>W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że - według standardów zachodnich - zapewnienie bezpieczeństwa osobowego wiadomościom objętym ochroną tajemnicy polega na upoważnianiu do dostępu do tego rodzaju wiadomości wyłącznie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego