Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
przez obie strony umowy.
§2
1. Przez pojęcie "pojazdy mechaniczne" rozumie się pojazdy podlegające rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do przepisów ustawy z dnia 20.06.1997 "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. nr 98, poz. 602 z późn. zm.)
2. Przez pojęcie "wyposażenie podstawowe" rozumie się urządzenia montowane standardowo w danym modelu pojazdu przez producenta lub wymagane obowiązkowo przepisami ustawy z dnia 20.06. 1997 "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. nr 98, poz. 602 z późn. zm.) służące do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służące bezpieczeństwu jazdy Do wyposażenia podstawowego zalicza się także
przez obie strony umowy.<br>§2<br>1. Przez pojęcie "pojazdy mechaniczne" rozumie się pojazdy podlegające rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do przepisów ustawy z dnia 20.06.1997 "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. nr 98, poz. 602 z późn. zm.) <br>2. Przez pojęcie "wyposażenie podstawowe" rozumie się urządzenia montowane standardowo w danym modelu pojazdu przez producenta lub wymagane obowiązkowo przepisami ustawy z dnia 20.06. 1997 "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. nr 98, poz. 602 z późn. zm.) służące do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służące bezpieczeństwu jazdy Do wyposażenia podstawowego zalicza się także
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego