Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 4 (34)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1962
będzie doliczyć do tego jeszcze kilka godzin dodatkowych.
Na podstawie analizy tego wyliczenia można wyciągnąć wniosek, ile korzyści może przynieść wykonanie większości prac przygotowawczych do strzelania przed otrzymaniem rozkazu do rozpoczęcia uderzenia. Dlatego jest rzeczą konieczną, jak stwierdza prasa zachodnia, by dowództwo wydało pododdziałowi strzelającemu zarządzenie dotyczące:
- rejonu przyszłych przewidywanych stanowisk ogniowych;
- pocisków wybranych do strzelania, co umożliwi pododdziałowi strzelającemu zmontowanie odpowiedniego pocisku, przewiezienie go, a nawet ewentualne umieszczenie na wyrzutni;
- niektórych danych dotyczących zaopatrzenia:
Zdaniem wojskowej prasy zachodniej korzystne byłoby również rozmieszczenie na tym samym stanowisku wyczekiwania dwóch wyrzutni i kilku pocisków o różnej sile wybuchu wraz z urządzeniami służącymi do
będzie doliczyć do tego jeszcze kilka godzin dodatkowych.<br>Na podstawie analizy tego wyliczenia można wyciągnąć wniosek, ile korzyści może przynieść wykonanie większości prac przygotowawczych do strzelania przed otrzymaniem rozkazu do rozpoczęcia uderzenia. Dlatego jest rzeczą konieczną, jak stwierdza prasa zachodnia, by dowództwo wydało pododdziałowi strzelającemu zarządzenie dotyczące:<br>- rejonu przyszłych przewidywanych stanowisk ogniowych;<br>- pocisków wybranych do strzelania, co umożliwi pododdziałowi strzelającemu zmontowanie odpowiedniego pocisku, przewiezienie go, a nawet ewentualne umieszczenie na wyrzutni;<br>- niektórych danych dotyczących zaopatrzenia:<br>Zdaniem wojskowej prasy zachodniej korzystne byłoby również rozmieszczenie na tym samym stanowisku wyczekiwania dwóch wyrzutni i kilku pocisków o różnej sile wybuchu wraz z urządzeniami służącymi do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego