Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 4 (34)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1962
będą przerabiane w czasie treningu, wybiera się następnie na podstawie mapy jedno lub kilka stanowisk ogniowych i określa, się ich współrzędne. Stanowiska ogniowe wybiera się w ten sposób, aby do jednego celu mogło "strzelać" kilku oficerów, ale z różnych stanowisk ogniowych. Ponadto, aby nie zmieniając punktu obserwacyjnego. lecz tylko położenie stanowiska ogniowego, można było wykonywać "strzelanie" z dużym kątem obserwacji.
Po wybraniu celów i stanowisk ogniowych kierownik zajęcia opracowuje kontrolne dane początkowe, które wpisuje się do planu przeprowadzenia treningu.
Organizacja pozorowania.W celu pozorowania wybuchów pocisków przy użyciu petard wyznacza się grupy pozorujące, które składają się z radiotelefonisty (z radiostacją) oraz czterech
będą przerabiane w czasie treningu, wybiera się następnie na podstawie mapy jedno lub kilka stanowisk ogniowych i określa, się ich współrzędne. Stanowiska ogniowe wybiera się w ten sposób, aby do jednego celu mogło "strzelać" kilku oficerów, ale z różnych stanowisk ogniowych. Ponadto, aby nie zmieniając punktu obserwacyjnego. lecz tylko położenie stanowiska ogniowego, można było wykonywać "strzelanie" z dużym kątem obserwacji.<br>Po wybraniu celów i stanowisk ogniowych kierownik zajęcia opracowuje kontrolne dane początkowe, które wpisuje się do planu przeprowadzenia treningu.<br>&lt;tit1&gt;Organizacja pozorowania.&lt;/tit1&gt;W celu pozorowania wybuchów pocisków przy użyciu petard wyznacza się grupy pozorujące, które składają się z radiotelefonisty (z radiostacją) oraz czterech
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego