Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Ilustrowany
Nr: 39
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1934
związanych tylko z ich krajem pochodzenia.
Wracając do kwestji polskiej, trzeba zaznaczyć, że wielu jest profesorów pochodzenia polskiego, którzy uważają się jednak za Litwinów. Wincenty Czepiński, Zofja z Kimontów Czurlonisowa, Stefan Kołłupajło, arcybiskup-metr. Józef Skwirecki (wykł. teol.-filozof.) a wreszcie trzej bracia Birżyszka, zajmujący w świecie naukowym litewskim poważne stanowiska. Warto im poświęcić bliższą uwagę.

Wszyscy trzej przyszli na świat w Wiekszniach, małem mieście żmudzkiem, i wychowali się w atmosferze kultury polskiej, panującej w domu ich ojca, znanego lekarza. Wszyscy od r. 1922 zajmują katedry. Najstarszy, Michał, b. rektor uniwersytetu kowieńskiego, był przez szereg lat urzędnikiem polskiego Banku Ziemskiego w
związanych tylko z ich krajem pochodzenia.<br>Wracając do kwestji polskiej, trzeba zaznaczyć, że wielu jest profesorów pochodzenia polskiego, którzy uważają się jednak za Litwinów. Wincenty Czepiński, Zofja z Kimontów Czurlonisowa, Stefan Kołłupajło, arcybiskup-metr. Józef Skwirecki (wykł. teol.-filozof.) a wreszcie trzej bracia Birżyszka, zajmujący w świecie naukowym litewskim poważne stanowiska. Warto im poświęcić bliższą uwagę. <br>&lt;page nr=774&gt;<br>Wszyscy trzej przyszli na świat w Wiekszniach, małem mieście żmudzkiem, i wychowali się w atmosferze kultury polskiej, panującej w domu ich ojca, znanego lekarza. Wszyscy od r. 1922 zajmują katedry. Najstarszy, Michał, b. rektor uniwersytetu kowieńskiego, był przez szereg lat urzędnikiem polskiego Banku Ziemskiego w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego