Typ tekstu: Książka
Autor: Pastusiak Longin
Tytuł: Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki
Rok: 1999
obrotu sprawy. "Chcę - powiedział - aby sądy rozstrzygnęły ten spór".
Republikanie postanowili teraz rozprawić się ostatecznie z prezydentem. "Czy nie mówiłem wam - wykrzykiwał senator Thaddeus Stevens - że jeśli nie zabijecie tej bestii, bestia zabije was?!". W Izbie Reprezentantów szybko przedłożono wniosek o uznanie prezydenta winnym zdrady stanu i usunięcie go ze stanowiska. Debata trwała zaledwie 2 dni i była jednostronna. Wniosek uchwalono głosami 126:47. Johnson był pierwszym i, jak dotąd, jedynym prezydentem, którego postawiono w stan oskarżenia.
Termin impeachment oznacza uznanie prezydenta winnym naruszenia konstytucji i prawa oraz jest sposobem usunięcia go z zajmowanego stanowiska. Zgodnie z konstytucją amerykańską w takiej
obrotu sprawy. &lt;q&gt;"Chcę&lt;/&gt; - powiedział - &lt;q&gt;aby sądy rozstrzygnęły ten spór&lt;/&gt;".<br>Republikanie postanowili teraz rozprawić się ostatecznie z prezydentem. "&lt;q&gt;Czy nie mówiłem wam&lt;/&gt; - wykrzykiwał senator Thaddeus Stevens &lt;q&gt;- że jeśli nie zabijecie tej bestii, bestia zabije was?!"&lt;/&gt;. W Izbie Reprezentantów szybko przedłożono wniosek o uznanie prezydenta winnym zdrady stanu i usunięcie go ze stanowiska. Debata trwała zaledwie 2 dni i była jednostronna. Wniosek uchwalono głosami 126:47. Johnson był pierwszym i, jak dotąd, jedynym prezydentem, którego postawiono w stan oskarżenia.<br>Termin impeachment oznacza uznanie prezydenta winnym naruszenia konstytucji i prawa oraz jest sposobem usunięcia go z zajmowanego stanowiska. Zgodnie z konstytucją amerykańską w takiej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego