Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
sensie statystycznym sprzeciwowi wobec wczesnej inicjacji alkoholowej. Prawidłowość ta dotyczy zarówno ogółu badanych, jak i mężczyzn i kobiet z osobna.
Poziom dochodów nie różnicuje postawy badanych. Natomiast ocena własnych dochodów dokonana przez badanych koreluje z postawą względem wczesnej inicjacji. Odsetki osób o postawie liberalnej są najniższe wśród tych, którym nie starcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb, a najwyższe wśród tych, których dochody są więcej niż wystarczające. Zależność ta jest istotne statystycznie nie tylko dla ogółu badanych, ale również dla mężczyzn i kobiet z osobna.
Silne zróżnicowanie postaw wobec wczesnej inicjacji wprowadza poziom rocznej konsumpcji alkoholu oraz fakt wczesnej inicjacji alkoholowej respondentów. Im
sensie statystycznym sprzeciwowi wobec wczesnej inicjacji alkoholowej. Prawidłowość ta dotyczy zarówno ogółu badanych, jak i mężczyzn i kobiet z osobna. <br> Poziom dochodów nie różnicuje postawy badanych. Natomiast ocena własnych dochodów dokonana przez badanych koreluje z postawą względem wczesnej inicjacji. Odsetki osób o postawie liberalnej są najniższe wśród tych, którym nie starcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb, a najwyższe wśród tych, których dochody są więcej niż wystarczające. Zależność ta jest istotne statystycznie nie tylko dla ogółu badanych, ale również dla mężczyzn i kobiet z osobna. <br> Silne zróżnicowanie postaw wobec wczesnej inicjacji wprowadza poziom rocznej konsumpcji alkoholu oraz fakt wczesnej inicjacji alkoholowej respondentów. Im
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego