Typ tekstu: Książka
Autor: red. Kowalczyk Jerzy
Tytuł: Ochrona dziedzictwa kulturowego zachodnich i północnych ziem Polski
Rok: 1995
zasadnicze, dla kwestii ochrony zespołów urbanistycznych, stwierdzenia weszły jedynie w nieco zawężonej formie do tekstu Ustawy o ochronie zabytków z 1928 r. W Ustawie tej podkreślano również konieczność ochrony otoczenia zabytku w strefie widoczności. W roku 1936 uzupełniono postanowienia Ustawy okólnikiem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego "O ochronie charakteru starych miast i dzielnic staromiejskich".
Rozwijający się w latach 30. XX w. ruch regionalny, postulujący zachowanie i ochronę ojczystego krajobrazu, wpłynął również w poważnym stopniu na podjęcie działań ochronnych w miejskich zespołach zabytkowych.
W okresie międzywojennym istniały więc w Polsce przepisy prawne, pozwalające na ochronę zabytkowego charakteru całych zespołów miejskich, uzasadnione także
zasadnicze, dla kwestii ochrony zespołów urbanistycznych, stwierdzenia weszły jedynie w nieco zawężonej formie do tekstu Ustawy o ochronie zabytków z 1928 r. W Ustawie tej podkreślano również konieczność ochrony otoczenia zabytku w strefie widoczności. W roku 1936 uzupełniono postanowienia Ustawy okólnikiem &lt;name type="org"&gt;Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego&lt;/&gt; "&lt;name type="tit"&gt;O ochronie charakteru starych miast i dzielnic staromiejskich&lt;/&gt;".<br>Rozwijający się w latach 30. XX w. ruch regionalny, postulujący zachowanie i ochronę ojczystego krajobrazu, wpłynął również w poważnym stopniu na podjęcie działań ochronnych w miejskich zespołach zabytkowych.<br>W okresie międzywojennym istniały więc w Polsce przepisy prawne, pozwalające na ochronę zabytkowego charakteru całych zespołów miejskich, uzasadnione także
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego