Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
Czy zdarzają się sytuacje tego typu (oczywiście nie tak proste, tzn. gdy możliwości nie są ograniczone do p i p )? Odpowiedź wypada, jak wiadomo, twierdząco: np. losowanie dwustopniowe realizuje scharakteryzowane wyżej założenie (najpierw, powiedzmy, wylosowuje się urnę, a potem kulę z tej urny). Bardziej realny charakter mają zagadnienia rozwiązywane przez statystyczną kontrolę jakości, kiedy procent braków wypuszczanych przez maszynę zmienia się na skutek różnych czynników (zużycie maszyny, rozmaita jakość dostarczanego surowca, itp.). Istnieje oczywiście wiele zagadnień analogicznych co do struktury i stosowanie w celu ich rozwiązywania wnioskowań zawodnych o określonym przez twierdzenie Bayesa stopniu niezawodności jest na pewno w pełni uprawnione
Czy zdarzają się sytuacje tego typu (oczywiście nie tak proste, tzn. gdy możliwości nie są ograniczone do p i p )? Odpowiedź wypada, jak wiadomo, twierdząco: np. losowanie dwustopniowe realizuje scharakteryzowane wyżej założenie (najpierw, powiedzmy, wylosowuje się urnę, a potem kulę z tej urny). Bardziej realny charakter mają zagadnienia rozwiązywane przez statystyczną kontrolę jakości, kiedy procent braków wypuszczanych przez maszynę zmienia się na skutek różnych czynników (zużycie maszyny, rozmaita jakość dostarczanego surowca, itp.). Istnieje oczywiście wiele zagadnień analogicznych co do struktury i stosowanie w celu ich rozwiązywania wnioskowań zawodnych o określonym przez twierdzenie Bayesa stopniu niezawodności jest na pewno w pełni uprawnione
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego