Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Problemy
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1971
i gromad. Tego rodzaju segregację danych stosuje się w oficjalnym planowaniu centralnym, a zwłaszcza przy podziale zadań np. inwestycyjnych, pomiędzy poszczególne województwa. W Polsce najwięcej prac ekonomicznych wykonano w oparciu o dane wojskowe. Dały one ogólną charakterystykę zróżnicowania przestrzennego gospodarki. Niemniej również wiele innych prac wykonano w oparciu o dane statystyczne powiatowe lub gromadzkie. Przeważnie jednak mają one charakter regionalny.
Badania geograficzno - planistyczne przestrzennej struktury gospodarki narodowej oparte są na założeniu, że dane statystyczne dotyczące jednostek administracyjnych wyższego rzędu, to jest województw lub powiatów, są zbyt ogólnikowe i nie całkiem adekwatne z punktu widzenia przestrzennego, ponieważ działalność gospodarczo społeczna nie jest
i gromad. Tego rodzaju segregację danych stosuje się w oficjalnym planowaniu centralnym, a zwłaszcza przy podziale zadań np. inwestycyjnych, pomiędzy poszczególne województwa. W Polsce najwięcej prac ekonomicznych wykonano w oparciu o dane wojskowe. Dały one ogólną charakterystykę zróżnicowania przestrzennego gospodarki. Niemniej również wiele innych prac wykonano w oparciu o dane statystyczne powiatowe lub gromadzkie. Przeważnie jednak mają one charakter regionalny.<br> Badania geograficzno - planistyczne przestrzennej struktury gospodarki narodowej oparte są na założeniu, że dane statystyczne dotyczące jednostek administracyjnych wyższego rzędu, to jest województw lub powiatów, są zbyt ogólnikowe i nie całkiem adekwatne z punktu widzenia przestrzennego, ponieważ działalność gospodarczo społeczna nie jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego