Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
obiektu w wielowymiarowej przestrzeni


gdzie P jest wymiarem wektora parametrów, będzie przestrzenią obserwacji. Niech M będzie przestrzenią klas i równocześnie (dla uproszczenia) przestrzenią decyzji. Dla zadanych (lub estymowanych) prawdopodobieństw pojawienia się obrazu x z danej klasy m, tzn. oraz dla zadanych lub estymowanych rozkładów gęstości prawdopodobieństw warunkowych (rys. 6.2), statystyczne rozpoznawanie polega na przyporządkowaniu losowo pojawiającemu się obrazowi
decyzji o jego przynależności do m-tej klasy. Funkcję (x), taką że obraz x m nazywamy regułą decyzyjną. Wprowadźmy pojęcie ryzyka średniego gdzie c(m,l) - element macierzy strat, który określa wartość straty wynikającej z zaliczenia obrazu z klasy l do klasy
obiektu w wielowymiarowej przestrzeni<br>&lt;gap&gt;<br><br>gdzie P jest wymiarem wektora parametrów, będzie przestrzenią obserwacji. Niech M będzie przestrzenią klas i równocześnie (dla uproszczenia) przestrzenią decyzji. Dla zadanych (lub estymowanych) prawdopodobieństw pojawienia się obrazu x z danej klasy m, tzn. &lt;gap&gt; oraz dla zadanych lub estymowanych rozkładów gęstości prawdopodobieństw warunkowych &lt;gap&gt;(rys. 6.2), statystyczne rozpoznawanie polega na przyporządkowaniu losowo pojawiającemu się obrazowi &lt;gap&gt;<br>decyzji &lt;gap&gt; o jego przynależności do m-tej klasy. Funkcję (x), taką że obraz x m nazywamy regułą decyzyjną. Wprowadźmy pojęcie ryzyka średniego &lt;gap&gt; gdzie c(m,l) - element macierzy strat, który określa wartość straty wynikającej z zaliczenia obrazu z klasy l do klasy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego