Typ tekstu: Książka
Tytuł: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej
Rok: 1998
pod tym względem stagnacja (niemiecki) lub wyraźny regres (francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, czeski i węgierski). W dziedzinie literatury pięknej dla dorosłych był on szczególnie drastyczny, np. globalny nakład utworów tłumaczonych z francuskiego wynosił w 1988 roku 3825 tys. egz., a w 1995 - zaledwie 633 tys. egz. (spadek przeszło sześciokrotny).
Informacje statystyczne zawarte w obu tabelach (3 i 4) pozwalają sformułować generalną tezę: preferencje wielu polskich wydawców w dziedzinie tłumaczeń okazały się niesłychanie jednostronne.
Wielokrotnemu wzrostowi przekładów z literatur anglojęzycznych towarzyszyło zamrożenie, zubożenie, a nawet zerwanie łączności z dorobkiem innych narodów. Wprowadzenie do krajowego obiegu literackiego wielu dzieł angielskich czy amerykańskich jest
pod tym względem stagnacja (niemiecki) lub wyraźny regres (francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, czeski i węgierski). W dziedzinie literatury pięknej dla dorosłych był on szczególnie drastyczny, np. globalny nakład utworów tłumaczonych z francuskiego wynosił w 1988 roku 3825 tys. egz., a w 1995 - zaledwie 633 tys. egz. (spadek przeszło sześciokrotny).<br> Informacje statystyczne zawarte w obu tabelach (3 i 4) pozwalają sformułować generalną tezę: preferencje wielu polskich wydawców w dziedzinie tłumaczeń okazały się niesłychanie jednostronne.<br> Wielokrotnemu wzrostowi przekładów z literatur anglojęzycznych towarzyszyło zamrożenie, zubożenie, a nawet zerwanie łączności z dorobkiem innych narodów. Wprowadzenie do krajowego obiegu literackiego wielu dzieł angielskich czy amerykańskich jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego