Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
Żyjemy obecnie w czasie oddzielania się finansowej strony gospodarki od jej strony realnej (Drucker, 1986), którego skutkiem jest powstawanie obiegów spekulacji finansowej odciągających kapitał od finansowania inwestycji produkcyjnych, a zatem tworzenia nowych miejsc pracy. Głównymi aktorami w gospodarce i handlu stały się ponadnarodowe firmy i do tego stopnia, że wskaźniki statystyczne opierające się na wielkościach zagregowanych z rachunkowości narodowej okazują się już przestarzałe.
Środki masowego przekazu upowszechniają wszędzie ten sam obraz życia, oparty na nieograniczonej konsumpcji i wyobrażeniach rodem z Hollywood. Nieznaczna mniejszość ludzi podróżuje z łatwością po całym świecie, a rozmiary tego zjawiska są tak wielkie, że turystyka i organizacja
Żyjemy obecnie w czasie oddzielania się finansowej strony gospodarki od jej strony realnej (Drucker, 1986), którego skutkiem jest powstawanie obiegów spekulacji finansowej odciągających kapitał od finansowania inwestycji produkcyjnych, a zatem tworzenia nowych miejsc pracy. Głównymi aktorami w gospodarce i handlu stały się ponadnarodowe firmy i do tego stopnia, że wskaźniki statystyczne opierające się na wielkościach zagregowanych z rachunkowości narodowej okazują się już przestarzałe. <br>Środki masowego przekazu upowszechniają wszędzie ten sam obraz życia, oparty na nieograniczonej konsumpcji i wyobrażeniach rodem z Hollywood. Nieznaczna mniejszość ludzi podróżuje z łatwością po całym świecie, a rozmiary tego zjawiska są tak wielkie, że turystyka i organizacja
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego