Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
centralnym dwie instytucje: Główny Urząd Statystyczny oraz Ministerstwo Skarbu Państwa (wcześniej Ministerstwo Przekształceń Własnościowych). GUS od września 1991r. publikuje, ostatnio w cyklu półrocznym, w serii "Informacje i opracowania statystyczne" zeszyty pt. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. GUS wydał również dwukrotnie (według stanu na koniec 1995r. oraz 1996r.) w serii "Studia i analizy statystyczne" obszerniejsze, analityczne opracowania pt. Przekształcenia własnościowe w Polsce w latach 1990-95 (bądź 1990-96). Ministerstwo, ostatnio w cyklu kwartalnym, wydaje Dynamikę przekształceń własnościowych opracowywaną w Biurze Analiz Ekonomicznych. Oprócz tego, jako materiały niskonakładowe przeznaczone dla zainteresowanych osób i instytucji, ministerstwo od roku 1993 opracowuje coroczne Raporty o przekształceniach własnościowych
centralnym dwie instytucje: Główny Urząd Statystyczny oraz Ministerstwo Skarbu Państwa (wcześniej Ministerstwo Przekształceń Własnościowych). GUS od września 1991r. publikuje, ostatnio w cyklu półrocznym, w serii "Informacje i opracowania statystyczne" zeszyty pt. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. GUS wydał również dwukrotnie (według stanu na koniec 1995r. oraz 1996r.) w serii "Studia i analizy statystyczne" obszerniejsze, analityczne opracowania pt. Przekształcenia własnościowe w Polsce w latach 1990-95 (bądź 1990-96). Ministerstwo, ostatnio w cyklu kwartalnym, wydaje Dynamikę przekształceń własnościowych opracowywaną w Biurze Analiz Ekonomicznych. Oprócz tego, jako materiały niskonakładowe przeznaczone dla zainteresowanych osób i instytucji, ministerstwo od roku 1993 opracowuje coroczne Raporty o przekształceniach własnościowych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego