Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok: 2003
genetycznej.
By nabrał sensu ewolucyjnego, wymaga zinterpretowania jako wyraz czasowej
odległości od momentu rozdzielenia się (dywergencji) linii ewolucyjnych reprezentowanych przez poszczególne taksony. Oznacza to przyjęcie założenia podstawowego dla wszelkich rozważań o przebiegu ewolucji opartych na danych biologicznych: Istnieje korespondencja między odmiennością organizmów a czasem trwania ewolucji. Związek ten ma oczywiście statystyczny (probabilistyczny) charakter i dlatego całe wnioskowanie ma probabilistyczną naturę. Uważa się, zgodnie z metodą indukcjonizmu, że zgodność postulowanego schematu pokrewieństw z nowymi danymi morfologicznymi zwiększa prawdopodobieństwo zgodności z prawdą rekonstrukcji filogenetycznej.
Jeśli przyjmiemy za podstawę wnioskowania o pokrewieństwie liczbowy udział
zgodności morfologicznych pomiędzy taksonami, to twierdzenie takie nie może być
genetycznej.<br>By nabrał sensu ewolucyjnego, wymaga zinterpretowania jako wyraz czasowej <br>odległości od momentu rozdzielenia się (dywergencji) linii ewolucyjnych reprezentowanych przez poszczególne taksony. Oznacza to przyjęcie założenia podstawowego dla wszelkich rozważań o przebiegu ewolucji opartych na danych biologicznych: Istnieje korespondencja między odmiennością organizmów a czasem trwania ewolucji. Związek ten ma oczywiście statystyczny (probabilistyczny) charakter i dlatego całe wnioskowanie ma probabilistyczną naturę. Uważa się, zgodnie z metodą indukcjonizmu, że zgodność postulowanego schematu pokrewieństw z nowymi danymi morfologicznymi zwiększa prawdopodobieństwo zgodności z prawdą rekonstrukcji filogenetycznej.<br>Jeśli przyjmiemy za podstawę wnioskowania o pokrewieństwie liczbowy udział <br>zgodności morfologicznych pomiędzy taksonami, to twierdzenie takie nie może być
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego