Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 22
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
pamięta, że w pierwszych miesiącach roku wskaźniki wzrostu inflacji były niepokojąco wysokie, a nadmierny krajowy popyt, pobudzany tańszym kredytem, łatwo może się odrodzić. Profesor Stanisław Gomułka, doradca ministra finansów, mówił dziennikarzom, że o ile wszystko pójdzie dobrze, to kolejna obniżka przydałaby się za 2 miesiące.

Jeszcze kilka lat temu obniżka stóp procentowych NBP oznaczałaby automatycznie spadek oprocentowania kredytów i depozytów. Teraz też zapewne do tego dojdzie, bo np. przy ustalaniu średniego oprocentowania kredytów banki kierują się stopą lombardową, ale nie jest to już automat. Banki komercyjne coraz mniej pieniędzy pożyczają w NBP, natomiast bardzo ważne stało się dla nich zachowanie konkurentów i
pamięta, że w pierwszych miesiącach roku wskaźniki wzrostu inflacji były niepokojąco wysokie, a nadmierny krajowy popyt, pobudzany tańszym kredytem, łatwo może się odrodzić. Profesor Stanisław Gomułka, doradca ministra finansów, mówił dziennikarzom, że o ile wszystko pójdzie dobrze, to kolejna obniżka przydałaby się za 2 miesiące.<br><br> Jeszcze kilka lat temu obniżka stóp procentowych NBP oznaczałaby automatycznie spadek oprocentowania kredytów i depozytów. Teraz też zapewne do tego dojdzie, bo np. przy ustalaniu średniego oprocentowania kredytów banki kierują się stopą lombardową, ale nie jest to już automat. Banki komercyjne coraz mniej pieniędzy pożyczają w NBP, natomiast bardzo ważne stało się dla nich zachowanie konkurentów i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego