Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
stop-procentowych
Znaleziono 229 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Spadły ceny, spadły papiery wartościowe, obniżona została stopa dyskontowa i stopa procentowa. Trudności kryzysowe dały się we znaki licznym państwom, wiele z...
 • ... Można argumentować, że na przezornościowy popyt na pieniądz ma wpływ stopa procentowa, która wyraża alternatywny koszt trzymania pieniądza. Mówiąc ściśle należałoby mówić...
 • ... transakcji. Wysokie stopy procentowe nie biorą się oczywiście z niczego. Stopa procentowa musi bowiem z nadwyżką pokrywać stopę inflacji. Inaczej nikt nie...
 • ... obniża się stopa procentowa i wzrasta dochód narodowy. Załóżmy, że stopa procentowa obniża się do poziomu r1, dochód narodowy wzrasta do poziomu...
 • ... aktywów na pieniądz, popyt na pieniądz też rośnie; gdy rośnie stopa procentowa, popyt na pieniądz maleje.

  7. Powstanie i funkcje banków

  7...
 • ... na 10 lat ze stop procentów 4,5 proc. - realna stopa procentowa, po uwzględnieniu inflacji, wyniesie 2,45 proc. inflacja, nawet ta...
 • ... 3 miesięcy;
  * forma wykorzystania - kredyt bezgotówkowy w walucie polskiej;
  * stała
  stopa procentowa obowiązująca w dniu podpisania umowy;
  * prowizja - 1% od kwoty udzielonego...
 • ... wartości 62 mln dolarów, z czego połowa pochodziła z zagranicy. Stopa procentowa była wysoka 3,75% i Morgan postawił warunek, iż rząd...
 • ... poziomie niższym, będą przewidywali jej wzrost. Ponadto im wyższa jest stopa procentowa, tym więcej ludzi przewiduje jej rychły spadek i równocześnie wzrost...
 • ... spekulacyjny popyt na pieniądz. I na odwrót, im niższa jest stopa procentowa, tym więcej ludzi przewiduje jej rychły wzrost i równocześnie spadek...
 • ... ogół w tym samym kierunku, możemy stwierdzić ogólnie, że gdy stopa procentowa rośnie, spekulacyjny popyt na pieniądz spada, a gdy stopa procentowa...
 • ... można przewidzieć ewentualne podwyżki oprocentowania. Jak twierdzą specjaliści, najlepiej jeśli stopa procentowa kredytu zostanie określona na podstawie stawki międzybankowej LIBOR dla walut...
 • ... do oszczędności, emeryci, wierzyciele są zwyżką cen pokrzywdzeni bez ekwiwalentu, stopa procentowa idzie w górę, ludność ucieka do wartości realnych, zagranica traci...
 • ... też w celu zachowania równowagi na rynku pieniężnym musi wzrosnąć stopa procentowa, aby odpowiednio obniżył się popyt spekulacyjny na pieniądz. W rezultacie...
 • ... nowa równowaga wewnętrzna wymaga, aby dochód narodowy wyniósł Y1, a stopa procentowa r1. Gdyby kurs walutowy pozostał na poziomie e0, pojawiłby się...
 • ... płatniczego, gdyż wyższy dochód narodowy powoduje zwiększenie importu, a niższa stopa procentowa wzmaga odpływy kapitału. Deficyt ten jest tym większy, im większa...
 • ... stopa procentowa rośnie, spekulacyjny popyt na pieniądz spada, a gdy stopa procentowa spada, spekulacyjny popyt na pieniądz rośnie.  Keynesowskie ujęcie spekulacyjnego popytu...
 • ... traktować jako element ich walki wyborczej, uważa Dariusz Rosati. Podstawowa stopa procentowa nie zmieniła się od czerwca zeszłego roku i wynosi 5...
 • ... możliwość wycofywania przed terminem standardowych lokat terminowych na preferencyjnych warunkach - stopa procentowa zostaje wówczas utrzymana na poziomie środków zgromadzonych na rachunku SUPERKONTO...
 • ... wszystkim przez oddziaływanie na koszty finansowania inwestycji. Im wyższa jest stopa procentowa, tym droższe jest finansowanie inwestycji (bo kredyty inwestycyjne są wyżej...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego