Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 03.05
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
podstawie której ta mogła oskarżyć Grzegorza Wieczerzaka o spowodowanie strat w PZU Życie. Tymczasem Młynarczyk miała problemy ze zdefiniowaniem niektórych pojęć użytych w ekspertyzie. Nie potrafiła także wyjaśnić kwestii metodologicznych ani przekonująco uzasadnić, dlaczego do liczenia strat poniesionych przez PZU Życie na - zdaniem prokuratury - ryzykownych pożyczkach, użyła przytoczonych w ekspertyzie stóp procentowych. Tłumaczyła jedynie, że opierała się na informacjach drukowanych na stronach ekonomicznych "Rzeczpospolitej".
- Czy pani wie, co to jest alternatywna ekspertyza? - spytał mecenas Czesław Jaworski, broniący przed sądem Grzegorza Wieczerzaka.
- Nie rozumiem pytania - odparła biegła, która jednak po chwili przyznała, że przy innych stopach procentowych kwota wyliczonych przez nią strat mogłaby
podstawie której ta mogła oskarżyć &lt;name type="person"&gt;Grzegorza Wieczerzaka&lt;/&gt; o spowodowanie strat w &lt;name type="org"&gt;PZU Życie&lt;/&gt;. Tymczasem &lt;name type="person"&gt;Młynarczyk&lt;/&gt; miała problemy ze zdefiniowaniem niektórych pojęć użytych w ekspertyzie. Nie potrafiła także wyjaśnić kwestii metodologicznych ani przekonująco uzasadnić, dlaczego do liczenia strat poniesionych przez &lt;name type="org"&gt;PZU Życie&lt;/&gt; na - zdaniem prokuratury - ryzykownych pożyczkach, użyła przytoczonych w ekspertyzie stóp procentowych. Tłumaczyła jedynie, że opierała się na informacjach drukowanych na stronach ekonomicznych &lt;name type="tit"&gt;"Rzeczpospolitej"&lt;/&gt;.<br>&lt;q&gt;- Czy pani wie, co to jest alternatywna ekspertyza?&lt;/&gt; - spytał mecenas &lt;name type="person"&gt;Czesław Jaworski&lt;/&gt;, broniący przed sądem &lt;name type="person"&gt;Grzegorza Wieczerzaka&lt;/&gt;.<br>&lt;q&gt;- Nie rozumiem pytania&lt;/&gt; - odparła biegła, która jednak po chwili przyznała, że przy innych stopach procentowych kwota wyliczonych przez nią strat mogłaby
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego