Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o warunkach prowadzenia rachunków bankowych
Rok: 2000
z posiadaniem rachunku.
2. Małoletni posiadacz rachunku może, po ukończeniu 13 lat samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi przechowywanymi na rachunku o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego przedstawiciel ustawowy.

5. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH
§12
1. Środki pieniężne przechowywane na rachunkach oszczędnościowych podlegają oprocentowaniu według zmiennych lub stałych stóp procentowych.
2. W przypadku rachunków o zmiennym oprocentowaniu PKO-bp zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości oprocentowania w czasie obowiązywania umowy bez konieczności jej wypowiedzenia.
§ 13
1. Zmiana oprocentowania rachunków prowadzonych w złotych uzależniona jest od sytuacji gospodarczej i zmian na rynku pieniężnym, a zwłaszcza od zmian stopy procentowej pełniącej funkcję
z posiadaniem rachunku.<br>2. Małoletni posiadacz rachunku może, po ukończeniu 13 lat samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi przechowywanymi na rachunku o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego przedstawiciel ustawowy.<br><br>5. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH<br>§12<br>1. Środki pieniężne przechowywane na rachunkach oszczędnościowych podlegają oprocentowaniu według zmiennych lub stałych stóp procentowych.<br>2. W przypadku rachunków o zmiennym oprocentowaniu PKO-bp zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości oprocentowania w czasie obowiązywania umowy bez konieczności jej wypowiedzenia.<br>§ 13<br>1. Zmiana oprocentowania rachunków prowadzonych w złotych uzależniona jest od sytuacji gospodarczej i zmian na rynku pieniężnym, a zwłaszcza od zmian stopy procentowej pełniącej funkcję
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego