Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
na pieniądz. Przypomnijmy (posługując się ilustracją graficzną - rys. 12.1), że zależy on przede wszystkim od:
- poziomu cen - im wyższy poziom cen, tym wyższy nominalny popyt na pieniądz (rys. 12.1a);
- realnego dochodu narodowego - im wyższy dochód, tym wyższy nominalny popyt na pieniądz (rys. 12.1b),
- stopy procentowej - im wyższa stopa procentowa, tym niższy nominalny popyt na pieniądz (rys. 12.1c).

Zmodyfikowane spojrzenie na omawianą kwestię przyniosły koncepcje monetarystyczne, w których pieniądz jest traktowany jako jedna z wielu form przechowywania bogactwa. Prezentując (w latach pięćdziesiątych) swoją neoilościową teorię pieniądza, M. Friedman zwrócił uwagę m.in. na takie czynniki mające wpływ na popyt
na pieniądz. Przypomnijmy (posługując się ilustracją graficzną - rys. 12.1), że zależy on przede wszystkim od:<br>- poziomu cen - im wyższy poziom cen, tym wyższy nominalny popyt na pieniądz (rys. 12.1a);<br>- realnego dochodu narodowego - im wyższy dochód, tym wyższy nominalny popyt na pieniądz (rys. 12.1b),<br>- stopy procentowej - im wyższa stopa procentowa, tym niższy nominalny popyt na pieniądz (rys. 12.1c).<br><br>Zmodyfikowane spojrzenie na omawianą kwestię przyniosły koncepcje monetarystyczne, w których pieniądz jest traktowany jako jedna z wielu form przechowywania bogactwa. Prezentując (w latach pięćdziesiątych) swoją neoilościową teorię pieniądza, M. Friedman zwrócił uwagę m.in. na takie czynniki mające wpływ na popyt
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego