Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
natomiast maleje, gdy rośnie stopa procentowa.
3. Realny popyt na pieniądz nie zależy od wzrostu cen, natomiast zależy od realnego dochodu narodowego, nominalnej stopy procentowej oraz kosztu zamiany różnych aktywów na pieniądz. Gdy rośnie realny dochód narodowy i koszt zamiany aktywów na pieniądz, popyt na pieniądz też rośnie; gdy rośnie stopa procentowa, popyt na pieniądz maleje.

7. Powstanie i funkcje banków

7.1. Pojawienie się banków i rozwój systemu bankowego

Rozwój wymiany towarowo-pieniężnej prowadził do powstawania banków i innych instytucji finansowych. Najstarszą formą operacji finansowych była lichwa, czyli pożyczanie pieniędzy lub towarów osobom potrzebującym w zamian za wysokie odsetki. Lichwiarze ściągali
natomiast maleje, gdy rośnie stopa procentowa.<br>3. Realny popyt na pieniądz nie zależy od wzrostu cen, natomiast zależy od realnego dochodu narodowego, nominalnej stopy procentowej oraz kosztu zamiany różnych aktywów na pieniądz. Gdy rośnie realny dochód narodowy i koszt zamiany aktywów na pieniądz, popyt na pieniądz też rośnie; gdy rośnie stopa procentowa, popyt na pieniądz maleje.<br><br>&lt;tit&gt;7. Powstanie i funkcje banków&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;7.1. Pojawienie się banków i rozwój systemu bankowego&lt;/&gt;<br><br>Rozwój wymiany towarowo-pieniężnej prowadził do powstawania banków i innych instytucji finansowych. Najstarszą formą operacji finansowych była lichwa, czyli pożyczanie pieniędzy lub towarów osobom potrzebującym w zamian za wysokie odsetki. Lichwiarze ściągali
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego