Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
krzywa BP1 - przy kursie walutowym e1, przy czym e0 > e1. Załóżmy, że początkowo równowaga wewnętrzna występuje przy dochodzie narodowym Y0 i stopie procentowej r0, a kurs walutowy wynosi e0. A zatem równowadze wewnętrznej towarzyszy równowaga bilansu płatniczego. Przyjmijmy następnie, że nowa równowaga wewnętrzna wymaga, aby dochód narodowy wyniósł Y1, a stopa procentowa r1. Gdyby kurs walutowy pozostał na poziomie e0, pojawiłby się deficyt bilansu płatniczego. Jeśli jednak kurs walutowy jest płynny, to kurs walutowy będzie spadał, aż bilans płatniczy znajdzie się w stanie równowagi (tj. do poziomu e1). Na rys. 19.19 znajduje to wyraz w przesunięciu krzywej BP0 do położenia BP1
krzywa BP1 - przy kursie walutowym e1, przy czym e0 > e1. Załóżmy, że początkowo równowaga wewnętrzna występuje przy dochodzie narodowym Y0 i stopie procentowej r0, a kurs walutowy wynosi e0. A zatem równowadze wewnętrznej towarzyszy równowaga bilansu płatniczego. Przyjmijmy następnie, że nowa równowaga wewnętrzna wymaga, aby dochód narodowy wyniósł Y1, a stopa procentowa r1. Gdyby kurs walutowy pozostał na poziomie e0, pojawiłby się deficyt bilansu płatniczego. Jeśli jednak kurs walutowy jest płynny, to kurs walutowy będzie spadał, aż bilans płatniczy znajdzie się w stanie równowagi (tj. do poziomu e1). Na rys. 19.19 znajduje to wyraz w przesunięciu krzywej BP0 do położenia BP1
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego