Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
i stopy procentowej oznacza powstanie nadwyżki bilansu płatniczego (założyliśmy, że krzywa LM jest bardziej stroma od krzywej BP). W dłuższym okresie, ze względu na trudności sterylizacji tej nadwyżki, w sytuacji sztywnego kursu walutowego nastąpi wzrost podaży pieniądza (krzywa LM0 przesunie się w prawo). Podaż pieniądza będzie wzrastać tak długo, aż stopa procentowa spadnie do poziomu zapewniającego równowagę bilansu płatniczego. Na rys. 19.22 nowa stopa procentowa równowagi wynosi r2, co wymaga przesunięcia krzywej LM0 do położenia LM1. W rezultacie ekspansywnej polityki fiskalnej, wzmocnionej ekspansją monetarną, dochód narodowy wzrasta do poziomu Y2. Można więc powiedzieć, że w systemie sztywnego kursu walutowego polityka fiskalna
i stopy procentowej oznacza powstanie nadwyżki bilansu płatniczego (założyliśmy, że krzywa LM jest bardziej stroma od krzywej BP). W dłuższym okresie, ze względu na trudności sterylizacji tej nadwyżki, w sytuacji sztywnego kursu walutowego nastąpi wzrost podaży pieniądza (krzywa LM0 przesunie się w prawo). Podaż pieniądza będzie wzrastać tak długo, aż stopa procentowa spadnie do poziomu zapewniającego równowagę bilansu płatniczego. Na rys. 19.22 nowa stopa procentowa równowagi wynosi r2, co wymaga przesunięcia krzywej LM0 do położenia LM1. W rezultacie ekspansywnej polityki fiskalnej, wzmocnionej ekspansją monetarną, dochód narodowy wzrasta do poziomu Y2. Można więc powiedzieć, że w systemie sztywnego kursu walutowego polityka fiskalna
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego