Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
wyniku czego występująca nadwyżka podaży pieniądza zmniejsza się. Ponadto towarzyszący wzrostowi popytu na towary wzrost cen obniża realną podaż pieniądza, przesuwając w lewo krzywą LM. Występująca początkowo nadwyżka w bilansie płatniczym podlega redukcji z powodu wzrostu importu (spowodowanego wzrostem dochodu narodowego) oraz odpływu kapitałów z kraju (w związku ze spadkiem stopy procentowej). W rezultacie tych procesów gospodarka zmierza do równowagi (punktu A na rys. 19.17).
Z powyższych rozważań wynika, że nadwyżka bilansu płatniczego powoduje wzrost podaży pieniądza krajowego. I odwrotnie, deficyt bilansu płatniczego prowadzi do spadku podaży pieniądza. Podaż pieniądza w gospodarce otwartej zależy więc od sytuacji w bilansie płatniczym
wyniku czego występująca nadwyżka podaży pieniądza zmniejsza się. Ponadto towarzyszący wzrostowi popytu na towary wzrost cen obniża realną podaż pieniądza, przesuwając w lewo krzywą LM. Występująca początkowo nadwyżka w bilansie płatniczym podlega redukcji z powodu wzrostu importu (spowodowanego wzrostem dochodu narodowego) oraz odpływu kapitałów z kraju (w związku ze spadkiem stopy procentowej). W rezultacie tych procesów gospodarka zmierza do równowagi (punktu A na rys. 19.17).<br>Z powyższych rozważań wynika, że nadwyżka bilansu płatniczego powoduje wzrost podaży pieniądza krajowego. I odwrotnie, deficyt bilansu płatniczego prowadzi do spadku podaży pieniądza. Podaż pieniądza w gospodarce otwartej zależy więc od sytuacji w bilansie płatniczym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego