Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczykowa Alina
Tytuł: Dramat i teatr romantyczny
Rok: 1997
ustaliła się przez te lata, o przyczyny istnienia bariery oddalającej teatr od romantycznego dramatu. Sztuki Dumasa, w porównaniu z utworami innych dramatopisarzy, długo utrzymywały się na scenie. Może także dzięki elastyczności stylu autora, który próbował odnowić przeżywający kryzys wzorzec wielkiej melodramy przez wprowadzenie lżejszej tematyki - z powodzeniem, o czym świadczyło świetne przyjęcie sztuki Mademoiselle de Belle-Isle (1839). Utrzymująca się popularność sztuk Dumasa, najdłużej narzucających ton teatrowi romantycznemu, prowadziła niestety w kierunku, potwierdzającym słowa z eseju Marty Piwińskiej: "Romantyzm uprawomocnił tandetę i nadał godność artystyczną efekciarstwu".
Gdy w 1838 roku antagonista romantyków Gustave Planche pisał o współczesnym teatrze we Francji, jako
ustaliła się przez te lata, o przyczyny istnienia bariery oddalającej teatr od romantycznego dramatu. Sztuki Dumasa, w porównaniu z utworami innych dramatopisarzy, długo utrzymywały się na scenie. Może także dzięki elastyczności stylu autora, który próbował odnowić przeżywający kryzys wzorzec wielkiej melodramy przez wprowadzenie lżejszej tematyki - z powodzeniem, o czym świadczyło świetne przyjęcie sztuki Mademoiselle de Belle-Isle (1839). Utrzymująca się popularność sztuk Dumasa, najdłużej narzucających ton teatrowi romantycznemu, prowadziła niestety w kierunku, potwierdzającym słowa z eseju Marty Piwińskiej: "Romantyzm uprawomocnił tandetę i nadał godność artystyczną efekciarstwu".<br>Gdy w 1838 roku antagonista romantyków Gustave Planche pisał o współczesnym teatrze we Francji, jako
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego