Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Metropol
Nr: 02.12
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2001
Wzrostu Zatrudnienia wytknięto Polsce szereg "grzechów", które hamują wzrost zatrudnienia. Są to m.in. wzrost wynagrodzeń w Polsce przewyższający wzrost wydajności pracy; zbyt wysokie minimalne wynagrodzenie - w Polsce stanowi ono 40 proc. średniej miesięcznej pensji, gdy w Europie Zachodniej - ok. 30 proc.; zbyt wysokie podatki zachęcające pracodawców do uciekania w szarą strefę; bardzo kosztowny a mało efektywny dla rynku pracy system zasiłków i świadczeń przedemerytalnych; dyskryminację kobiet na rynku pracy - zarabiają one średnio 87 proc. tego, co mężczyźni wykonujący tę samą pracę; utrudniony dostęp do kredytów dla małych przedsiębiorstw.
(PAP)Wprowadzanie kontyngentów pracowników i ich wymiany pomiędzy poszczególnymi krajami za pośrednictwem
Wzrostu Zatrudnienia wytknięto Polsce szereg "grzechów", które hamują wzrost zatrudnienia. Są to m.in. wzrost wynagrodzeń w Polsce przewyższający wzrost wydajności pracy; zbyt wysokie minimalne wynagrodzenie - w Polsce stanowi ono 40 proc. średniej miesięcznej pensji, gdy w Europie Zachodniej - ok. 30 proc.; zbyt wysokie podatki zachęcające pracodawców do uciekania w szarą strefę; bardzo kosztowny a mało efektywny dla rynku pracy system zasiłków i świadczeń przedemerytalnych; dyskryminację kobiet na rynku pracy - zarabiają one średnio 87 proc. tego, co mężczyźni wykonujący tę samą pracę; utrudniony dostęp do kredytów dla małych przedsiębiorstw.<br>&lt;au&gt;(PAP)&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="art"&gt;<br><br>Wprowadzanie kontyngentów pracowników i ich wymiany pomiędzy poszczególnymi krajami za pośrednictwem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego