Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
nie utworzono w innych ośrodkach uniwersyteckich i politechnicznych. Głównym celem akademii jest kształcenie na potrzeby Armii Greckiej oficerów na kierunku ogólnowojskowym i logistycznym (służb technicznych, transportu i uzbrojenia).
Przygotowuje ona także kadetów (podchorążych), uwzględniając następujące zadania:
1) pogłębiania wiedzy ogólnej przez wprowadzenie zajęć z nauk humanistycznych i ścisłych;
2) prowadzenia szkolenia ogólnowojskowego, by po ukończeniu akademii absolwenci byli gotowi do przeszkolenia specjalistycznego w wytypowanej specjalności wojskowej oraz do podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ośrodkach szkolnictwa wojskowego wyższego stopnia;
3) kultywowania właściwej postawy żołnierskiej, wyrobienia poczucia obowiązku i rozwijania cech przywódczych przydatnych każdemu dowódcy;
4) gruntownego przyswojenia wiedzy teoretycznej oraz doskonalenia umiejętności praktycznych
nie utworzono w innych ośrodkach uniwersyteckich i politechnicznych. Głównym celem akademii jest kształcenie na potrzeby Armii Greckiej oficerów na kierunku ogólnowojskowym i logistycznym (służb technicznych, transportu i uzbrojenia).<br>Przygotowuje ona także kadetów (podchorążych), uwzględniając następujące zadania:<br>1) pogłębiania wiedzy ogólnej przez wprowadzenie zajęć z nauk humanistycznych i ścisłych;<br>2) prowadzenia szkolenia ogólnowojskowego, by po ukończeniu akademii absolwenci byli gotowi do przeszkolenia specjalistycznego w wytypowanej specjalności wojskowej oraz do podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ośrodkach szkolnictwa wojskowego wyższego stopnia;<br>3) kultywowania właściwej postawy żołnierskiej, wyrobienia poczucia obowiązku i rozwijania cech przywódczych przydatnych każdemu dowódcy;<br>4) gruntownego przyswojenia wiedzy teoretycznej oraz doskonalenia umiejętności praktycznych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego