Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
kolumny. Struktury torów dla fotonów i cząstek także różnią się od siebie. Elektrony pozostawiają w gnieździe średnio ok. 100 eV energii. Energia ta wystarcza na powstanie 34 par jonów (33 eV/para). Początkowa średnica gniazd wynosi więc tylko kilka nanometrów. Dane o odległości między gniazdami w zależności od LET zawiera tabela 5.5.
Oprócz pojęcia gniazd operuje się w chemii radiacyjnej pojęciem tzw. roju, czyli większego skupiska cząsteczek zjonizowanych i wzbudzonych. O ile gniazda tworzą elektrony wtórne przekazujące energię do 100 eV, o tyle roje tworzą elektrony wtórne przekazujące energię 100500 eV. Przy tych energiach elektron jest uwięziony w polu elektrycznym
kolumny. Struktury torów dla fotonów i cząstek także różnią się od siebie. Elektrony pozostawiają w gnieździe średnio ok. 100 eV energii. Energia ta wystarcza na powstanie 34 par jonów (33 eV/para). Początkowa średnica gniazd wynosi więc tylko kilka nanometrów. Dane o odległości między gniazdami w zależności od LET zawiera tabela 5.5.<br> Oprócz pojęcia gniazd operuje się w chemii radiacyjnej pojęciem tzw. roju, czyli większego skupiska cząsteczek zjonizowanych i wzbudzonych. O ile gniazda tworzą elektrony wtórne przekazujące energię do 100 eV, o tyle roje tworzą elektrony wtórne przekazujące energię 100500 eV. Przy tych energiach elektron jest uwięziony w polu elektrycznym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego