Typ tekstu: Książka
Autor: Pietrzak Bogusław, Polański Zbigniew
Tytuł: System finansowy w Polsce
Rok: 1997
USD na pozostałe.
Procentowy udział zbioru składki na europejskim rynku ubezpieczeniowym wynosił po około 23% dla Niemiec i Wielkiej Brytanii, około 20% dla Francji, po około 3% dla pozostałych krajów UE, 0,3% dla Polski, 0,21% dla Czech oraz 0,15% dla Węgier. Szczegółowe dane za 1993 r. przedstawia tabela 7.1. Tabela 7.2 zawiera informacje o liczbie firm ubezpieczeniowych w wybranych krajach europejskich w 1993 r.
W Polsce stopień ubezpieczenia podmiotów gospodarczych oraz gospodarstw domowych jest stosunkowo niski. Potrzeba ubezpieczenia się jest na dalekim miejscu w hierarchii potrzeb, mimo że Polska w okresie transformacji systemowej jest krajem o
USD na pozostałe.<br>Procentowy udział zbioru składki na europejskim rynku ubezpieczeniowym wynosił po około 23% dla Niemiec i Wielkiej Brytanii, około 20% dla Francji, po około 3% dla pozostałych krajów UE, 0,3% dla Polski, 0,21% dla Czech oraz 0,15% dla Węgier. Szczegółowe dane za 1993 r. przedstawia tabela 7.1. Tabela 7.2 zawiera informacje o liczbie firm ubezpieczeniowych w wybranych krajach europejskich w 1993 r.<br>W Polsce stopień ubezpieczenia podmiotów gospodarczych oraz gospodarstw domowych jest stosunkowo niski. Potrzeba ubezpieczenia się jest na dalekim miejscu w hierarchii potrzeb, mimo że Polska w okresie transformacji systemowej jest krajem o
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego