Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 4 (34)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1962
2) pozorują obydwie grupy równocześnie. Dane wpisane w pierwszej pozycji planu, przedstawione w formie ułamka np. II/1 oznaczają, że pozorowanie celu drugiego (II) rozpoczyna grupa pozorująca "San", wyrzucając jedną petardę (gdy uchylenie pierwszego strzału od celu jest duże).
Po wprowadzeniu przez strzelającego poprawki. kierunku, dalsze strzelanie pozoruje grupa "WISŁA" (tabela 1).
Aby pozorujący rzucali petardy odpowiednio do komend strzelającego lub zgodnie z zamiarem kierownika treningu, sporządza się schematy rzucania petard . Mogą one być wykorzystane do pozorowania celu punktowego (rys. 1a), szerokiego podczas strzelania baterią (rys. 1b) oraz celu szerokiego podczas strzelania plutonem.
Na rysunku 1b przedstawiano schemat rzucania petard podczas
2) pozorują obydwie grupy równocześnie. Dane wpisane w pierwszej pozycji planu, przedstawione w formie ułamka np. II/1 oznaczają, że pozorowanie celu &lt;page nr=68&gt; drugiego (II) rozpoczyna grupa pozorująca "San", wyrzucając jedną petardę (gdy uchylenie pierwszego strzału od celu jest duże).<br>Po wprowadzeniu przez strzelającego poprawki. kierunku, dalsze strzelanie pozoruje grupa "WISŁA" (tabela 1).<br>Aby pozorujący rzucali petardy odpowiednio do komend strzelającego lub zgodnie z zamiarem kierownika treningu, sporządza się &lt;hi&gt;schematy rzucania petard&lt;/hi&gt; . Mogą one być wykorzystane do pozorowania celu punktowego (rys. 1a), szerokiego podczas strzelania baterią (rys. 1b) oraz celu szerokiego podczas strzelania plutonem.<br>Na rysunku 1b przedstawiano schemat rzucania petard podczas
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego