Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
w odległości mniejszej niż 20 m od obserwatora). W tym przypadku w percepcji przyrody uczestniczą wszystkie zmysły: wzroku, słuchu, powonienia, czucie ciepła, wilgoci itp., przy czym zasadnicze znaczenie mają: architektura mikroprzestrzeni, kontrasty barwne, kształty, obecność innych ludzi, a nawet wielkość i kolor liści. Właściwości postrzegania przestrzeni przedstawia w sposób syntetyczny tabela 1. Ocena strefy bliskiego zasięgu zależy siłą rzeczy od wielu czynników: stanu zdrowia, wrażliwości na barwy, stosunku emocjonalnego do danego typu układu, preferencji kulturowych itp., a nawet od poczucia bezpieczeństwa. Między tymi strefami, tj. mniej więcej od 20 do 500 m, rozciąga się strefa percepcji orientacyjnej. Odgrywa ona bardzo ważną
w odległości mniejszej niż 20 m od obserwatora). W tym przypadku w percepcji przyrody uczestniczą wszystkie zmysły: wzroku, słuchu, powonienia, czucie ciepła, wilgoci itp., przy czym zasadnicze znaczenie mają: architektura mikroprzestrzeni, kontrasty barwne, kształty, obecność innych ludzi, a nawet wielkość i kolor liści. Właściwości postrzegania przestrzeni przedstawia w sposób syntetyczny tabela 1. Ocena strefy bliskiego zasięgu zależy siłą rzeczy od wielu czynników: stanu zdrowia, wrażliwości na barwy, stosunku emocjonalnego do danego typu układu, preferencji kulturowych itp., a nawet od poczucia bezpieczeństwa. Między tymi strefami, tj. mniej więcej od 20 do 500 m, rozciąga się strefa percepcji orientacyjnej. Odgrywa ona bardzo ważną
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego