Typ tekstu: Książka
Autor: Oprzędkiewicz Janusz, Stolarski Bolesław
Tytuł: Komputerowe monitorowanie niezawodności samochodów
Rok: 2000
poziomu alarmowego,
- górna wartość poziomu ostrzegawczego,
- górna wartość poziomu alarmowego,
- tablica typu float, zawierająca poziomy alarmów,
- wartość zmierzona parametru w danej chwili,
- symulowana wartość parametru w danej chwili,
- struktura zawierająca pola opisujące tabelę P1 z bazy danych,
- struktura zawierająca pola opisujące tabelę "Model" z bazy danych,
- struktura zawierająca pola opisujące tabelę "Information" z bazy danych.
- zmienna typu int, opisująca numer wybranego rekordu w bazie danych,
- zmienna typu int, opisująca numer poziomu dostępu do programu, Może ona przyjmować wartości:
- klasa do obsługi tabeli "P1" z bazy danych,
- klasa obsługi tabeli "Model" z bazy danych,
- klasa obsługi tabeli "Information" z bazy danych,
- klasa
poziomu alarmowego, <br>&lt;gap&gt; - górna wartość poziomu ostrzegawczego, <br>&lt;gap&gt; - górna wartość poziomu alarmowego, <br>&lt;gap&gt; - tablica typu float, zawierająca poziomy alarmów, <br>&lt;gap&gt; - wartość zmierzona parametru w danej chwili, <br>&lt;gap&gt; - symulowana wartość parametru w danej chwili, <br>&lt;gap&gt; - struktura zawierająca pola opisujące tabelę &lt;gap&gt; P1 z bazy danych, <br>&lt;gap&gt; - struktura zawierająca pola opisujące tabelę "Model" z bazy danych, <br>&lt;gap&gt; - struktura zawierająca pola opisujące tabelę "Information" z bazy danych. <br>&lt;gap&gt; - zmienna typu int, opisująca numer wybranego rekordu w bazie danych, <br>&lt;gap&gt; - zmienna typu int, opisująca numer poziomu dostępu do programu, Może ona przyjmować wartości: &lt;gap&gt; <br>&lt;gap&gt; - klasa do obsługi tabeli "P1" z bazy danych, <br>&lt;gap&gt; - klasa obsługi tabeli "Model" z bazy danych, <br>&lt;gap&gt; - klasa obsługi tabeli "Information" z bazy danych, <br>&lt;gap&gt; - klasa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego