Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Biblioteczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
wydane są dla poszczególnych dziedzin wiedzy w ponad 20 językach.
Ośrodek będzie współpracował z Narodowym Komitetem Stanów Zjednoczonych ds. FID (US National Committee for the FID) i Narodową Radą Badań (National Research Council) przy Narodowej Akademii Nauk (National Academy of Sciences); kierować nim będzie Grupa Doradcza UKD. Będzie on gromadził tabele UKD w języku angielskim oraz wydania w innych językach, wydawał Extensions and Corrections i inne materiały dotyczące rozwoju i wykorzystania UKD. Specjaliści ze wszystkich krajów mogą kierować do Ośrodka propozycje dotyczące zmian w klasyfikacji i wszelkie inne uwagi, będzie on pełnił bowiem także rolę centrum przekazującego informacje na temat UKD
wydane są dla poszczególnych dziedzin wiedzy w ponad 20 językach.<br>Ośrodek będzie współpracował z Narodowym Komitetem Stanów Zjednoczonych ds. FID (&lt;foreign lang="eng"&gt;US National Committee for the FID&lt;/foreign&gt;) i Narodową Radą Badań (&lt;foreign lang="eng"&gt;National Research Council&lt;/foreign&gt;) przy Narodowej Akademii Nauk (&lt;foreign lang="eng"&gt;National Academy of Sciences&lt;/foreign&gt;); kierować nim będzie Grupa Doradcza UKD. Będzie on gromadził tabele UKD w języku angielskim oraz wydania w innych językach, wydawał &lt;foreign lang="eng"&gt;Extensions and Corrections&lt;/foreign&gt; i inne materiały dotyczące rozwoju i wykorzystania UKD. Specjaliści ze wszystkich krajów mogą kierować do Ośrodka propozycje dotyczące zmian w klasyfikacji i wszelkie inne uwagi, będzie on pełnił bowiem także rolę centrum przekazującego informacje na temat UKD
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego