Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Socjologiczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Łódź
Rok: 1963
poznawczych uzyskiwanych za pośrednictwem słów łączonych w zdania. Liczba oddaje statyczne, oderwane, niespójne aspekty przedmiotów i procesów. Stronę dynamiczną przedmiotów i procesów, nurt przyczynowych powiązań, złożoną wielostronność i nieustanną zmienność życia duchowego, rysów osobowości oraz wartościowań i dążeń ludzi - plastycznie i względnie wiernie może odmalować dopiero słowo. Zresztą nawet statystyczne tabele i matematyczno-graficznie przedstawione trendy zmiennych wielkości liczbowych są możliwe do skonstruowania i zrozumiałe dla ludzi - jedynie dzięki temu, iż tytuł i nagłówki cząstkowe ujęć kwantytatywnych wyrażane są mową członkowaną. Przy jej pomocy ustalone są również treści jednostek i cech mierzalnych, a także zasady ich grupowania oraz korelowania.
W związku
poznawczych uzyskiwanych za pośrednictwem słów łączonych w zdania. Liczba oddaje statyczne, oderwane, niespójne aspekty przedmiotów i procesów. Stronę dynamiczną przedmiotów i procesów, nurt przyczynowych powiązań, złożoną wielostronność i nieustanną zmienność życia duchowego, rysów osobowości oraz wartościowań i dążeń ludzi - plastycznie i względnie wiernie może odmalować dopiero słowo. Zresztą nawet statystyczne tabele i matematyczno-graficznie przedstawione trendy zmiennych wielkości liczbowych są możliwe do skonstruowania i zrozumiałe dla ludzi - jedynie dzięki temu, iż tytuł i nagłówki cząstkowe ujęć kwantytatywnych wyrażane są mową członkowaną. Przy jej pomocy ustalone są również treści jednostek i cech mierzalnych, a także zasady ich grupowania oraz korelowania.<br>W związku
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego