Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wiadomości Botaniczne
Nr: XVIII
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1974
ciężaru diaspor (Korsmo, Salisbury, Rothmaler, Murawjewa, Dobrochotow) lub przy charakterystyce spektrów disseminacyjuych w zespołach segetalnych (Molinier i Muller, Sissingh). Ustalono związek zachodzący pomiędzy ciężarem nasion a przynależnością gatunku do określonej grupy syntaksonomicznej. W pracy przeprowadzono ekologiczną klasyfikację diaspor, opartą na bezpośrednich obserwacjach przeprowadzonych w Gorcach. Umiejętnie zestawione i starannie opracowane tabele i rysunki umożliwiły przeprowadzenie analiz uzyskanych wyników i na wysnucie licznych ugruntowanych wniosków.
Autor, znawca zagadnień ekologii chwastów, oparł swoje wieloletnie badania nad chwastami polnymi na bardzo sumiennym przestudiowaniu literatury tego przedmiotu, na 85 pracach uwzględnionego piśmiennictwa.
Praca Kornasia zajmująca się pionowymi wędrówkami chwastów, głównie zaś sprawą zawlekania nasion chwastów
ciężaru diaspor (Korsmo, Salisbury, Rothmaler, Murawjewa, Dobrochotow) lub przy charakterystyce spektrów disseminacyjuych w zespołach segetalnych (Molinier i Muller, Sissingh). Ustalono związek zachodzący pomiędzy ciężarem nasion a przynależnością gatunku do określonej grupy syntaksonomicznej. W pracy przeprowadzono ekologiczną klasyfikację diaspor, opartą na bezpośrednich obserwacjach przeprowadzonych w Gorcach. Umiejętnie zestawione i starannie opracowane tabele i rysunki umożliwiły przeprowadzenie analiz uzyskanych wyników i na wysnucie licznych ugruntowanych wniosków.<br>Autor, znawca zagadnień ekologii chwastów, oparł swoje wieloletnie badania nad chwastami polnymi na bardzo sumiennym przestudiowaniu literatury tego przedmiotu, na 85 pracach uwzględnionego piśmiennictwa. &lt;page nr=147&gt;<br>Praca Kornasia zajmująca się pionowymi wędrówkami chwastów, głównie zaś sprawą zawlekania nasion chwastów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego