Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
piwa, które stanowi niecałe 40% spożycia intensywnie pijących, a dominuje wśród pozostałych osób.

Uwzględniając to zróżnicowanie w preferencjach konsumentów i przyjmując, zgodnie z wcześniejszymi wywodami, że odsetek intensywnie pijących w populacji wynosi 19%, można szacować, że udział napojów spirytusowych w konsumpcji rzeczywistej wynosi 48%, piwa - 44% a wina - 8%.

W tabeli zwraca uwagę duża rozbieżność między statystykami sprzedaży, a spożyciem oszacowanym przy przyjęciu przedstawionych założeń. Konsumpcja rzeczywista jest o połowę wyższa od rejestrowanej - innymi słowy konsumpcja nie rejestrowana stanowi około 1/3 konsumpcji rzeczywistej. Stosunkowo największa rozbieżność występuje przy napojach spirytusowych, co sugeruje, że statystyki sprzedaży nie chwytają około 60% ich
piwa, które stanowi niecałe 40% spożycia intensywnie pijących, a dominuje wśród pozostałych osób. <br><br>Uwzględniając to zróżnicowanie w preferencjach konsumentów i przyjmując, zgodnie z wcześniejszymi wywodami, że odsetek intensywnie pijących w populacji wynosi 19%, można szacować, że udział napojów spirytusowych w konsumpcji rzeczywistej wynosi 48%, piwa - 44% a wina - 8%.<br><br>W tabeli zwraca uwagę duża rozbieżność między statystykami sprzedaży, a spożyciem oszacowanym przy przyjęciu przedstawionych założeń. Konsumpcja rzeczywista jest o połowę wyższa od rejestrowanej - innymi słowy konsumpcja nie rejestrowana stanowi około 1/3 konsumpcji rzeczywistej. Stosunkowo największa rozbieżność występuje przy napojach spirytusowych, co sugeruje, że statystyki sprzedaży nie chwytają około 60% ich
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego