Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
napojów spirytusowych oraz bimber. Do win, poza winem gronowym zostały zaliczone wina owocowe, szampan oraz wino domowe. Do piw wszystkie gatunki tego napoju, włącznie z piwem ciemnym, ale z pominięciem bezalkoholowego. W tabeli zawarto dane z badań zrealizowanych w latach 2002 i 2003.


Jak można wyczytać z danych zawartych w tabeli, w strukturze spożycia przeważa piwo. Na drugim miejscu znalazły się napoje spirytusowe, na trzecim - wino. Różnica między udziałem napojów spirytusowych a udziałem piwa jest niewielka, znacznie mniejszy jest natomiast udział wina. Średnie spożycie wszystkich napojów alkoholowych ogółem, oszacowanie w badaniu, jest bardzo niskie, znacznie poniżej spożycia rejestrowanego w statystykach sprzedaży
napojów spirytusowych oraz bimber. Do win, poza winem gronowym zostały zaliczone wina owocowe, szampan oraz wino domowe. Do piw wszystkie gatunki tego napoju, włącznie z piwem ciemnym, ale z pominięciem bezalkoholowego. W tabeli zawarto dane z badań zrealizowanych w latach 2002 i 2003. <br><br>&lt;gap reason="tab"&gt;<br>Jak można wyczytać z danych zawartych w tabeli, w strukturze spożycia przeważa piwo. Na drugim miejscu znalazły się napoje spirytusowe, na trzecim - wino. Różnica między udziałem napojów spirytusowych a udziałem piwa jest niewielka, znacznie mniejszy jest natomiast udział wina. Średnie spożycie wszystkich napojów alkoholowych ogółem, oszacowanie w badaniu, jest bardzo niskie, znacznie poniżej spożycia rejestrowanego w statystykach sprzedaży
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego