Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
cząstki w MeV. Wzór (5.1.1-11) można stosować dla absorbentów o ((...)) Dla pierwiastków lżejszych zastępuje się człon ((...)) przez 1, z wyjątkiem helu i wodoru, dla których wstawia się 0,82 i 0,30. Gdy absorbent jest cięższy od powietrza, lepiej zastąpić ((...)) gdzie z jest liczbą atomową cząstki.
W tabeli 5.1 podano zasięgi promieniowania ((...)) z ((...)) w różnych substancjach.
Gdy substancja absorbująca nie jest pierwiastkiem, zakłada się, że absorpcja przez substancję cząsteczkową, mieszaninę atomów lub cząsteczek, stanowi sumę absorpcji wszystkich składników, zgodnie z tzw. II regułą Bragga. (I reguła Bragga mówi, że zasięg w 2 jest proporcjonalny do ((...)) Jeżeli zasięgi
cząstki w MeV. Wzór (5.1.1-11) można stosować dla absorbentów o ((...)) Dla pierwiastków lżejszych zastępuje się człon ((...)) przez 1, z wyjątkiem helu i wodoru, dla których wstawia się 0,82 i 0,30. Gdy absorbent jest cięższy od powietrza, lepiej zastąpić ((...)) gdzie z jest liczbą atomową cząstki.<br> W tabeli 5.1 podano zasięgi promieniowania ((...)) z ((...)) w różnych substancjach.<br> Gdy substancja absorbująca nie jest pierwiastkiem, zakłada się, że absorpcja przez substancję cząsteczkową, mieszaninę atomów lub cząsteczek, stanowi sumę absorpcji wszystkich składników, zgodnie z tzw. II regułą Bragga. (I reguła Bragga mówi, że zasięg w 2 jest proporcjonalny do ((...)) Jeżeli zasięgi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego