Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Gazeta Obserwatora IMGW
Nr: 5-6
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1987
do grupy dostatecznych - 19%. Posterunki wodowskazowe o krzywych złych stanowiły 19% całości, zaś krzywe bardzo złe 2,3%.
Obecnie przeprowadzono ponownie obliczenia zakresu ekstrapolacji krzywych konsumcyjnych dla tych samych 305 posterunków wodowskazowych na podstawie danych z okresu 1951-1980, a więc dla okresu wydłużonego o 10 lat. Wyniki przedstawiono w tabeli 1, gdzie dla porównania podano również wyniki obliczeń dla okresu poprzedniego, czyli 20-lecia 1951-1970.
Stwierdza się, że po 10 latach nastąpiła poprawa udokumentowania krzywych konsumcyjnych pomiarami przepływu. W skali kraju o około 8% wzrosła liczba krzywych konsumcyjnych w kategorii krzywych bardzo dobrych, o mniej więcej tyle samo zmalała
do grupy dostatecznych - 19%. Posterunki wodowskazowe o krzywych złych stanowiły 19% całości, zaś krzywe bardzo złe 2,3%.<br>Obecnie przeprowadzono ponownie obliczenia zakresu ekstrapolacji krzywych konsumcyjnych dla tych samych 305 posterunków wodowskazowych na podstawie danych z okresu 1951-1980, a więc dla okresu wydłużonego o 10 lat. Wyniki przedstawiono w tabeli 1, gdzie dla porównania podano również wyniki obliczeń dla okresu poprzedniego, czyli 20-lecia 1951-1970.<br>Stwierdza się, że po 10 latach nastąpiła poprawa udokumentowania krzywych konsumcyjnych pomiarami przepływu. W skali kraju o około 8% wzrosła liczba krzywych konsumcyjnych w kategorii krzywych bardzo dobrych, o mniej więcej tyle samo zmalała
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego