Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
przemian strukturalnych w rolnictwie. Stymulują one niemal wszystkie formy postępu rolniczego: techniczny (usługowe zastosowanie nowoczesnej techniki), organizacyjny (wpływ na specjalizację gospodarstw), ekonomiczny (wzrost towarowości produkcji rolnej) i biologiczny.
W świetle dotychczasowych rozważań nasuwa się pytanie: jakie miejsce zajmuje faktycznie sfera produkcyjno-handlowej obsługi rolnictwa w kompleksie gospodarki żywnościowej Polski.
Z tabeli 2 wynika, że zatrudnienie w kompleksie gospodarki żywnościowej wykazuje niewielki wzrost. Jest on jednak mniejszy niż przyrost zatrudnienia w całej gospodarce narodowej (w konsekwencji udział zatrudnionych w tym kompleksie w stosunku do ogółu zatrudnionych w gospodarce systematycznie maleje). Istotne zmiany zachodzą w strukturze zatrudnienia wewnątrz kompleksu gospodarki żywnościowej. Zarówno w
przemian strukturalnych w rolnictwie. &lt;page nr=661&gt; Stymulują one niemal wszystkie formy postępu rolniczego: techniczny (usługowe zastosowanie nowoczesnej techniki), organizacyjny (wpływ na specjalizację gospodarstw), ekonomiczny (wzrost towarowości produkcji rolnej) i biologiczny.<br>W świetle dotychczasowych rozważań nasuwa się pytanie: jakie miejsce zajmuje faktycznie sfera produkcyjno-handlowej obsługi rolnictwa w kompleksie gospodarki żywnościowej Polski.<br>Z tabeli 2 wynika, że zatrudnienie w kompleksie gospodarki żywnościowej wykazuje niewielki wzrost. Jest on jednak mniejszy niż przyrost zatrudnienia w całej gospodarce narodowej (w konsekwencji udział zatrudnionych w tym kompleksie w stosunku do ogółu zatrudnionych w gospodarce systematycznie maleje). Istotne zmiany zachodzą w strukturze zatrudnienia wewnątrz kompleksu gospodarki żywnościowej. Zarówno w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego