Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
regionów kraju i Europy.
Wychodząc z takich przesłanek uznano, że regionalna polityka ekologiczna powinna preferować kierunki rozwoju nie związane z lokalizacją na tym obszarze przemysłu uciążliwego dla środowiska. Przewiduje się natomiast intensyfikację działań zgodnych z założeniami ekorozwoju.
Propozycje polityki ekorozwoju w stosunku do obszaru funkcjonalnego "Zielone Płuca Polski" przedstawiono w tabeli XI.1. Dziesięć jej działów - to preferowane kierunki rozwoju. Dla każdego z nich opracowano tezy do realizacji na trzech szczeblach i dwu płaszczyznach działania.

Omówione założenia polityki regionalnej w stosunku do obszaru Zielonych Płuc Polski stanowią przykład podejścia metodycznego do tak postawionego problemu. Opracowanie regionalnych polityk ekologicznych jest konieczne zarówno
regionów kraju i Europy.<br>Wychodząc z takich przesłanek uznano, że regionalna polityka ekologiczna powinna preferować kierunki rozwoju nie związane z lokalizacją na tym obszarze przemysłu uciążliwego dla środowiska. Przewiduje się natomiast intensyfikację działań zgodnych z założeniami ekorozwoju.<br>Propozycje polityki ekorozwoju w stosunku do obszaru funkcjonalnego "Zielone Płuca Polski" przedstawiono w tabeli XI.1. Dziesięć jej działów - to preferowane kierunki rozwoju. Dla każdego z nich opracowano tezy do realizacji na trzech szczeblach i dwu płaszczyznach działania.<br><br>Omówione założenia polityki regionalnej w stosunku do obszaru Zielonych Płuc Polski stanowią przykład podejścia metodycznego do tak postawionego problemu. Opracowanie regionalnych polityk ekologicznych jest konieczne zarówno
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego