Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
i tak dalej. Sądzę, że wybitny jest w oczach szerszej publiczności ten historyk, który potwierdza to, co oni sądzili, a nie ten, który podejmuje z nimi polemikę. Jeden z socjologów amerykańskich stwierdził, że można człowiekowi wpoić jakieś poglądy, jeżeli on przedtem nie miał żadnych zapatrywań w danej sprawie, jeżeli był tabula rasa. Natomiast jeśli podzielał już wcześniej jakieś opinie, to bardzo trudno jest spowodować, żeby w tej sprawie zaczął głosić co innego
i tak dalej. Sądzę, że wybitny jest w oczach szerszej publiczności ten historyk, który potwierdza to, co oni sądzili, a nie ten, który podejmuje z nimi polemikę. Jeden z socjologów amerykańskich stwierdził, że można człowiekowi wpoić jakieś poglądy, jeżeli on przedtem nie miał żadnych zapatrywań w danej sprawie, jeżeli był tabula <page nr=366> rasa. Natomiast jeśli podzielał już wcześniej jakieś opinie, to bardzo trudno jest spowodować, żeby w tej sprawie zaczął głosić co innego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego