Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
zwłaszcza w długich dokumentach o wielopoziomowej strukturze. Poza przyspieszeniem samego procesu formatowania ułatwia zachowanie jednakowych parametrów dla poszczególnych, logicznych poziomów tekstu.
Wzorce formatowania umożliwiają zdefiniowanie następujących parametrów:
- kroju pisma oraz zastosowanych atrybutów (pogrubienia, kursywy itp.);
- lewego i prawego marginesu;
- odstępu między wierszami tekstu;
- sposobu wyrównania tekstu względem bocznych marginesów;
- położenia tabulatorów (miejsc, do których będzie skakał kursor po naciśnięciu klawisza [Tab]);
- automatycznego dzielenia wyrazów przy przenoszeniu do następnego wiersza;
- koloru drukowania tekstu (jeżeli dysponujesz kolorową drukarką - nie chodzi tu o kolor jej obudowy, lecz o możliwość drukowania różnymi kolorami).

Trzy wzorce otrzymujesz od TAGa w prezencie:
- wzorzec SPECJALNY, przydatny do tworzenia
zwłaszcza w długich dokumentach o wielopoziomowej strukturze. Poza przyspieszeniem samego procesu formatowania ułatwia zachowanie jednakowych parametrów dla poszczególnych, logicznych poziomów tekstu.<br>Wzorce formatowania umożliwiają zdefiniowanie następujących parametrów:<br>- kroju pisma oraz zastosowanych atrybutów (pogrubienia, kursywy itp.);<br>- lewego i prawego marginesu;<br>- odstępu między wierszami tekstu;<br>- sposobu wyrównania tekstu względem bocznych marginesów;<br>- położenia tabulatorów (miejsc, do których będzie skakał kursor po naciśnięciu klawisza [Tab]);<br>- automatycznego dzielenia wyrazów przy przenoszeniu do następnego wiersza;<br>- koloru drukowania tekstu (jeżeli dysponujesz kolorową drukarką - nie chodzi tu o kolor jej obudowy, lecz o możliwość drukowania różnymi kolorami).<br><br>Trzy wzorce otrzymujesz od TAGa w prezencie:<br>- wzorzec SPECJALNY, przydatny do tworzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego